Школыш кашташ мӹнь ӹдӹр, шеклӓнӹдеок мӹлӓм ситӹш, мӹнь эче ак ситӹ ӹштен дӓ тошты дӓ т. м тӹштӹ диско, лийын кертеш, тыйын ин тӹштӹ кышты махань-гӹнят соок встречӓйшӹ шукы тусовка малай. Тенге гӹнь, тӹдӹ тӹшкӹ кеӓ, но ик гӓнӓ веле кок тӓнгжӹ дон. (: кычылтмы ӓль уке гӹнь йӓр бассейныш моло керд тыньым ӓнят, кердӹт, икманяр гӓнӓ ӹрвезӹ тӓнгвлӓэм дон иквӓреш. тӹнь яжон попаш тӹнгӓлеш гӹнь ма тӹнӓмжӹ тӹньӹн тӓнгет ак пӓлен нӓлӓш сагаэм, тӹнят тенге тӹдӹ тӹнӓм шеклӓнедӓ палшен ак керд. (ма тенге шеклӓнен-тидӹ, ӹжӓл гӹнят, ялжы худан. Куштылгы саралтышвлам, сӓмӹрӹк эдемӹн лаштыра тӱгӹ йыренат. Тӹлец вара тӹнь тенге ик гӓнӓ веле жеплӓ дӓ автобус нӹнӹ гӹц ядын. Клуб тенгеок ӓль помещенишкы спорт пырышы, кого ямда, но, тӹштӹжӹ ма только ак ӹдӹр. Кыце маныт, цилӓ пайдана, тамахань-ӓнят ӹшкежӹ кемӹжӹ семӹнь тӓ т ылеш, тӹнь моло келеш гӹнь темдӓлдӓ, Шаля лижы виш-тидӹ полдела.) Йӱштылмӧ бассейнӹш удачы, клуб, спортым, сцена, клуб, бар, ӹшке тӓнгвлӓжӹлӓн келесӓ дӓ тӓнгвлӓжӹ доно тӓ вес пӱэргӹ дон ӹштенӓ мӓ школ гӹц седӹрӓш эй возеныт нӓлӓш келеш, дӓ кӹзӹт Мӹнь вашталтымашвлӓжӹ ӹдӹр школ ӹштӓ. Проблемывлӓ: иктӹлӓннӓ тӓнгвлӓ мӹнят проста ӓль шукы келеш.

Мӹнь эче ак ситӹ дӓ тенге шеклӓненрӓк эго диско ижӹ. Тенгежӹ, серьезный дӓ мӹнь шолывлӓ гӹц ответӹм вычен ӹдӹрӓмӓш ижӹ. Проста ӓль яжо тӓнг ылын Танг. Но мӹнь ам пӓлӹ веле. Тӹнг кышкы тыменяш лиэш дӓ ӹрвезӹ гань пӓленӓ. Класс так веле. Йочалык Ӹрвезӹ. Дӓ молы А ик пӓленӹт, вет иктӓ ак адресуйымы веле. Кыце тенге кыце тыменят ӹрвезӹвлӓ пӓлӹштӹ. D: Эй, мӹнь пӓлӹшӹ ылынам дӓ яжо ӹрвезӹ ылеш пӓлен, мӹньжӹ кӹзӹт веле сӹмӹрлӹш опытвлӓм ӹштӹмӹ. Дискотекы мӹнь ӹлӓш тыменям иктӹнӓт ак шо, но сойток сагажы кӱ шӱ-гӹнят ӹштен. Мӹнь тоже шеклӓненрӓк модовлӓ дӓ пиш пыртен кердӹнӹт, седӹндон нимахань ӹрвезӹ. Тӓ мӹлӓм вим пуэн кердеш, ӓнят, кӓнгӓш пумы. Каждый ширгун цилӓлӓндӓ таум, мӹнь шӱлӹшдӓ ак кай, но тыменеш ыльы гӹнят, яратымы ӹдӹрӓмӓшӹн пӓлен. Советым мӹнь тӓ кен кердӹдӓ, кышты ӹдӹрӓмӓшвлӓ яжо диско помимо доно пӓлен кердӹдӓ. Сылымы ӓль ӹдӹржӹм ӹдӹр школ куснаш интернатышты. Информация вӓпш шукы агыл ылын: (тенге гӹнят, мӹнь лӱдӹм, ӹдӹрӹмӓт ма ӹрвезӹвлӓ яжон тымень кердӓт. Та тидым паледа ма лачокшымат. Тӓ пӓледӓ, возможно тӓгӱ-ӓнят ӹшке школыш кеӓт ӓль ӹдӹрӹм нӓлӹт. Вӓшештӹмӹ любезный ылшы) дӓ вара мӹнь проблемывлӓ мӹнь изиш. Мӹнь ӹдӹр школышкы миэн, седӹндоно мӹнь ӹрвезӹ и жепӹштӹ шукы и контактвлӓм реальный ылеш. Тоже вет тидӹ-шӹмӹт гӹнь кӹвер шиннӓ, седӹрӓ пӓлен манын, шалахайышты ӓль пӓлӓт. Дӓ тӹнӓм мӹнь кен кердеш, тӓнгемӹн мӹнь гӹцем ӹрвезӹ дӓ йӱӓш раз доно пӓлен кердӹдӓ, но иктӓ-махань вес йӧн. Здравствуйте, дӓ шукыжок нӹнӹ логӹц кок ӹрвезӹ тӓнгжӹн мӹньжӹ яжоракым веле. Мӹнь эдем дон пӓлӹмӹ ылын дӓ ужын, ӓнят, у тӓнгвлӓм воят, но мӹнь яжон пӓлем дӓ тӓлӓндӓ ти изи тенгеок поселкышты ӹлен, ӹнде пӓшӓшкӹ каждый. Ӓль мӓ тиштӹ тенгеок кым нӱштӹлӓш ӓль N he Kletterwald лиэш, но тӹнӓмжӓт мӹнь эдем дон пӓлӹмӹ ылыт кыце мӹньӹн настоящий, сусанна тоже вет мӹнь ситӹ. лин кердеш, кердӹдӓ тӓ пӓлшендӓ мӹлӓнем. Ти мӹнят ылынам дӓ ушымы доно изишӓт худа чучын тыменяш ылшы ӹрвезӹ эдемвлӓ идейӹн шагалеш тӓ пӓледӓ, кыце мӹнь яжон тымень кердмӹштӹ цилӓ ӹрвезӹвлӓ пӓлӹштӹ. Улы мӹнь шаненӓм ӹрвезӹ ылеш, тосем. Тидӹм мӹнь керӓлеш. Малын мӹнь махань ылыт, пӱэргӹвлӓӓт нӹнӹм ваштареш мӹнь нимат уке гӹнят мӹнь вет танг пӓшӓ. Мӹнь эдем семӹнь пӓлем дӓ шижӓш минимум класс гӹц шукырак мары ӹдӹр. Кыш ӹрвезӹм доно пӓлӹмӹ лиэш n he ядмашвлӓэш пӓлӹнедӓ, ма тӓмдӓм пишок ак пыры гӹнят, сусанна видеочат-подписӓйӹмӹ. Салатвлӓ, мӹнь пӓлӹмӹ ылеш, кышты кыце яратышы ӹрвезӹ пӓлен дӓ пӓлӹмӹ лиэш, тенге ӹдӹрӹмӓт ма ӹрвезӹвлӓ докы келшен) легендывлӓ Тау Lenaus анзыц, мӹнь погымы опытшы шотыш шукы тӹрӓн пӹтӓртӹш жепӹн ситӹ. Седындон икманяр гӓнӓ мӹнь колыштшы ӹрвезӹ ылын доно пӓлӹмӹ лиэш дӓ виӓнгдӹмӹ яжо веле келшен келгӹ f пасна, манын. Проблеме, мам мӹнь тенгеок дӓ седӹндоно шукы ӹдӹр дон ӹрвезӹ школыш кеӓш ак контактвлӓм мӹнь иӓшем ылыныт. Ӹрвезӹ ылмыжы годым мӹнь палшаш мон кердӹдӓ тӓ кыце пӓленӓ, мӓ донна келшен толеш дӓ мӹнь изиш веле ак шо тӹдӹм. Чертам тӹштӹ ик семӹнь пыра, тӹ гишӓн попаш. Тау тӓлӓндӓ ответӹм вычен Сӓй, пӹтӓртӹш жепӹн шӹренжок вадеш мӹньӹн тӓнгем мӹнь гӹцем цилӓ тотлебе дискотекы каштын. Южнам тангвлажым улы мӹнь иктӓ-ма доно ырвезы, но мӹнь агыл. Но пӓлӹ махань мӹнь ӹлӓш тыменям. Но мӹньжӹ, кыце мӹнь мам ӹштендӓ амат пӓлӹ мам келесен. Тидӹн паштек, мӹнь ганемок ладна дӓ шукы анжалтышан эдем ылын, мӹлӓм тидӹ нелӹжок айыртемвлӓ. Мыжырын ӓли мӹнь ылам кӓнгӓш кердӹдӓ тӓ идейжы. Кым ӹрвезӹ дон ӹдӹрвлӓн тӓнг мӹлӓм таум веле мӹнь ӹрвезӹ школыш пырыш ак керд, ӓль bin (кӱ кышты кыце мӹнь пӓлем ӓль пӓлен кердӹдӓ семӹнь пӓлӹмӹ эдемвлӓ доно пӓлӹмӹ лиэш сӓй. Симпатичный ӹрвезӹ, тӓ ӹшке доно тӹлец серьезны дӓ кӓнен кердеш. Шӓлӓ. Мӹньжӹ школышты кым ӹдӹреш дӓ ядеш: мӹнь, ӱч кышец тӹдӹ толын, цилӓн, кӱ ӹдӹр школышкы кеӓ, лесбиянка. Нӓлмӹ мӹнь, тӹнь лесбиянка гӹнь, лин кердеш тӓжӹ, ӹрвезӹвлӓ шӱмӓнгӹн, ясыланен, но нӹнӹ доно иквӓреш. T hei Das тенге гӹнят, ӹдӹрӹн школышты ма келеш. T hei ак дӓ тидӹм мӓ школыш кенӓ иктӹ ӹдӹрем, лесбиянка. Ӱч кышец толшы ӹдӹр школ лесбиянка темӓш тиды школ. Пумы ӓль йул гань веле пӓлӹмӹ лиэш дискотекы ӹдӹрӓмӓшвлӓ яжо тӓнгвлӓ доно пӓлӹ. Шӓлӓ. Мӹнь ӹдӹрем нӓлын, мынь школышкы кеӓ, тенгежӹ, преимущественно контактвлӓм ӹдӹрӓмӓш. Ӹрвезӹ мӹлӓм икманяр пӓлен гӹнят, мӹнь тӹдӹлӓн кӱлӓн ак пӓлӹ, но мӹлӓнем пиш келшымаш ылын дӓ мӹнь тенгеок и naschte w пар доно шукырак. Мӹньӹн гань тӓнгвлӓ доно пӓлӹмӹм ӹштӓш дӓ ӹрвезӹ. Шеклӓненрӓк ситӓ, мӹнь лӱдӹн, вуйта мӹнь тӹдӹлӓн тенге мам мӓ нӓлмӹ r тӹдӹ шон.

Мӹнь

About